Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens verzameld worden als u deze website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring verbeterd wordt. Zo weet u precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA. U dient zich ervan bewust te zijn dat Spreken met Impact trainingen |VROUW&CHARISMA niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site, draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gebruik van mijn diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van SPREKEN MET IMPACT TRAININGEN | VROUW&CHARISMA of die van een derde hostingpartij. Deze gegevens zullen niet gecombineerd worden met andere persoonlijke gegevens, waarover ik beschik.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen in deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen.

Contactgegevens Reina Hekman

https://www.sprekenmetimpact.nl
https://vrouwencharisma.nl

Postadres
Lekerwaard 101
1824HE ALKMAAR

Telefoon
+31 (0)6 431 909 78

Emailadressen
info@sprekenmetimpact.nl

Persoonsgegevens

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om een eBook te kunnen downloaden vragen we u uw voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen op onze website. Dit geldt ook voor een contactaanvraag of aanmelding voor een training.

Doeleinden en grondslagen

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA verwerkt uw voor- en achternaam en e-mailadres voor de volgende doeleinden

  • om u een eBook te kunnen sturen;
  • om u tips en informatie te kunnen sturen die aansluiten bij de inhoud van het eBook
    (bijvoorbeeld in de vorm van onze nieuwsbrief )
  • om contact met u te kunnen opnemen na invulling van het contactformulier
  • om uw inschrijving voor een training te registreren

De verwerking van persoonsgegevens voor deze doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst betreffende ons eBook en contactaanvraag.

Bewaartermijn

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor het bewaren van uw voor- en achternaam en e-mailadres. Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen we uw persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder het kopje ‘Doeleinden en grondslagen’ bewaren tot het moment dat u zich weer uitschrijft voor deze lijst in ons e-mailmarketingsysteem. Wanneer u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief, automatische e-mail reeksen of aanbiedingen zullen uw persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem worden verwijderd. wanneer u zich inschrijft voor een training zullen uw persoonsgegevens bewaard worden voor doeleinden van FOLLOW UP. Op uw verzoek zullen deze direct verwijderd worden.

Profilering

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies (zie cookies)

Cookies

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke cookies worden gebruikt op deze website

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo
goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.

Geautomatiseerde besluitvorming

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA) tussen zit.

Delen met derden

PREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bureau en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of u uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij opnemen. Zie bovenstaande contactgegevens.

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/

Beveiliging van persoonsgegevens

SPREKEN MET IMPACT trainingen |VROUW&CHARISMA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@sprekenmetimpact.nl
Vestiging   Alkmaar
KvK             37138772
BTW            NL121236596B02
E                   info@sprekenmetimpact.nl
W                 www.sprekenmetimpact.nl
W                 www.vrouwencharisma.nl
T                  +31 6 43 19 09 78